foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Uczniowie drugiej klasy Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu, kształcący się w zawodzie  monter sieci i instalacji sanitarnych, 20 listopada 2018 r. zakończyli realizację zajęć praktycznych w firmie ECO Serwis, gdzie szkolili się w wykonywaniu instalacji ciepłowniczych.

Pomysł na zajęcia praktyczne w ECO Serwis narodził się w oparciu o realne potrzeby uczniów ZSB. W ramach realizacji programu nauczania uczniowie powinni poznać zagadnienia związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi i sieciami ciepłowniczymi, a ponieważ nie wszystkie tematy mogą być realizowane w naszym Centrum Kształcenia Praktycznego, stąd pomysł projektu edukacyjnego zajęć w firmach zewnętrznych.

W trakcie zajęć uczniowie poznali specyfikę zakładu, obiekty firmy produkującej ciepło w formie gorącej wody użytkowej oraz wody na potrzeby CO, sposoby przesyłu energii w odpowiednich izolacjach tak, aby straty ciepła przesyłowego były jak najmniejsze. Poszczególne dni zajęć były przeznaczone na zagadnienia dot. budowy węzłów cieplnych służących do redukcji wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury. Na naszą prośbę umożliwiono uczniom obsługę gwintownicy o napędzie mechanicznym z zakresem nacinania gwintów od 1/2 do 4 cali, co było kolejnym etapem usprawniania stanowiska pracy montera sieci i urządzeń sanitarnych. Uczniowie poznali również zasady i sposoby układania sieci ciepłowniczych według projektu w wykopach na podsypkach z piasku.

Zajęcia w ECO Serwis pozwoliły na pełną realizację programu nauczania, w zakresie montażu węzłów cieplnych, podłączeń sieci, pracy z dokumentacją techniczną, czy przygotowaniem elementów na budowę sieci ciepłowniczych. Były to kluczowe zagadnienia edukacji naszych podopiecznych i one właśnie stanowiły oś praktyk w ECO Serwis. 

Cieszymy się, że większość tematów nie ograniczała się jedynie do pokazu – uczniowie mogli sami wykonywać niektóre zadania i przymierzyć się do faktycznego wykonywania swojego zawodu. Szczególnie cenne były zajęcia dotyczące spawalnictwa, podczas których uczniowie poznali metody spawania, próby spawalnicze, oglądali wady spawalnicze i sposoby izolacji podłączeń. 

Na zakończenie zajęć cała grupa w ramach egzaminu końcowego rozłożyła i złożyła jednofunkcyjny węzeł cieplny, który przeszedł następnie próbę szczelności, a na końcu odpowiednie jego elementy zostały zaizolowane. 

Patrząc wstecz na naszą 8-tygodniową praktykę i konfrontując ją z oczekiwaniami, możemy powiedzieć, iż zrealizowaliśmy 100% postawionych przed sobą celów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z całokształtu pracy uczniów oraz dziękujemy pracownikom ECO Serwis za umożliwienie realizacji zajęć praktycznych na terenie firmy, za poświecony czas, zaangażowanie oraz miłą atmosferę.