foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

W dniach 8 i 15 maja 2019 r. uczniowie klasy IIbbT z ZSTiO w Opolu, kształcący się w zawodzie technik budownictwa, oraz nauczyciele z CKP prowadzący zajęcia z młodzieżą wykonywali zadania praktyczne w aktualnie realizowanym budynku wielorodzinnym przy ul. Ozimskiej w Opolu.

 

Uczniowie w zespołach doskonalili swoje umiejętności praktyczne wykonując mury nośne, zbrojenie słupów żelbetowych i izolację ścian fundamentowych oraz przygotowując elementy deskowań do montażu, a nauczyciele nadzorowali poprawność wykonania poszczególnych zadań.

 

 Aleksander Kuzara