foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

 

Ten turniej, organizowany pod patronatem i przy współudziale Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu, Opolskiej Izby Gospodarczej  oraz Prezydenta Miasta Opola, miał w ZPO już swoją VIII edycję, zatem jest mocno zakorzeniony w naszej tradycji.  

 

W tym roku do finału, który rozgrywany jest w ZPO, przystąpiło dziewięcioro uczestników z opolskich placówek: CKP i U w Kędzierzynie-Koźlu, CKZiU w Nysie, ZSR CKP w Grodkowie i CKP w Opolu. Uczniowie rozwiązywali test teoretyczny składający się z 30 pytań, a następnie w części praktycznej zobowiązani byli do wykonania tzw. scenki sytuacyjnej, każdy w swojej branży. Polegała ona nie tyle na wykonywaniu właściwej pracy, ile na przygotowaniu miejsca pracy, narzędzi, maszyn, itp., zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy i ergonomii oraz wyjaśnienie swoich działań Komisji Konkursowej.

 

Jeśli w tym miejscu ktoś pomyśli, że przygotowanie do pracy to przecież nic takiego, to znaczy, że nie zgłębił zasad BHP lub nie zastanowił się, jak istotne jest miejsce i narzędzia pracy dla jej właściwych efektów. Otóż Komisja punktowała najmniejsze, choć ważne elementy, poczynając od odpowiedniego, kompletnego ubrania roboczego, zapiętego koniecznie, poprzez uporządkowanie miejsca pracy, dobór właściwych narzędzi, sprawdzenie próbne ich działania przed przystąpieniem do pracy, a nawet zgromadzenie narzędzi potrzebnych do posprzątania po pracy. Dla finalistów konkursu zasadność takich działań nie budziła oczywiście wątpliwości, więc o zwycięstwie – prócz bezsprzecznej punktacji po teście – zadecydowały szczegóły.

 

Szczegóły właśnie decydują zawsze o naszym bezpieczeństwie. Kardynalne błędy zdarzają się rzadko – przekonywał w krótkim wystąpieniu Okręgowy Inspektor Pracy Arkadiusz Kapuścik – to drobne błędy, zaniedbania lub chwilowa nieuwaga powodują wypadki przy pracy, które mają często bardzo poważne konsekwencje. Dlatego tak istotna jest wiedza na temat zagrożeń i zabezpieczeń w pracy, którą propaguje PIP między innymi poprzez organizowanie, takiego jak ten, konkursu.

 

Teoretyczna wiedza nie wystarcza jednak, by zawodowcy pracowali bezpiecznie; konieczne jest zastosowanie, a raczej codzienne stosowanie zasad BHP w pracy, do czego niezbędna jest – jak przypomniał Prezes OIG Henryk Galwasdyscyplina. I choć to pojęcie niemodne wśród młodzieży, to absolutnie konieczne w pracy. A najlepsza praca to ta, z której się bezpiecznie wraca – podsumowała całe wydarzenie Dyrektor ZPO Urszula Kowalczyk.

 

Zwieńczeniem konkursu było oczywiście rozdanie nagród wszystkim finalistom i ogłoszenie prze Komisję Konkursową zwycięzców:

 

 

 

I MIEJSCE

TOMASZ MORAWIETZ

CKP OPOLE

branża budowlana

II MIEJSCE

DAWID NOCON

CKP OPOLE

branża mechaniczna

III MIEJSCE

PAWEŁ URBICZEK

CKPiU W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU

branża mechaniczna

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy wszystkich za rok do rywalizacji w kolejnej edycji Konkursu BHP.