foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

W dniu 29 maja br. gościliśmy ponownie przedstawicieli firmy Wienerberger Ceramika Bu-dowlana Sp. z o.o., Panów Aleksandra Króla i Marka Cieślę. W programie szkolenia znalazło się omówienie sytemu Porotherm Dryfix oraz wykonanie zadania praktycznego.


W trakcie spotkania uczniowie klasy IIbbT z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-cych im. K. Gzowskiego w Opolu, uczęszczający na zajęcia do Centrum Kształce¬nia Praktycznego mieli możliwość pozyskania nowej wiedzy i doskonalenia umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania konstrukcji murowanych.

Kuzara Aleksander