foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

W dniach 30.05.2019 r. i 06.06.2019 r. uczniowie klasy II technikum o specjalności pojazdy samochodowe, odbywający zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego, przebywali z wizytą w fabryce quadów  Polaris w Opolu.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze specyfiką zakładu, produkującego pojazdy terenowe oraz motocykle. Zwiedzając zakład zapoznali się z organizacją pracy na poszczególnych działach produkcyjnych i pomocniczych, sposobem zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz ochroną środowiska. Uczniowie mieli okazję skonfrontować zdobywaną na zajęciach praktycznych wiedzę oraz nabywane umiejętności  związane z organizowaniem pracy, przestrzeganiem zasad i przepisów bhp oraz troską o środowisko naturalne, z oczekiwaniami i wymaganiami pracodawców.