foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz.871), informujemy, że dla chętnych uczniów od 1 czerwca br. będą prowadzone w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu konsultacje. Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konsultacjach bezpośrednio nauczycielom CKZ. Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym wg Wytycznych GIS, MZ i MEN.

Rodzice/prawni opiekunowie uczniów niepełnoletnich zgłoszonych na konsultacje, zobowiązani są do złożenia pisemnych oświadczeń.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi wytycznymi i procedurami.

Jednocześnie przypominamy, że zdalne nauczanie w CKZ zostało przedłużone do 29 maja br.

 

Dokumenty do pobrania