Dyrekcja ZPO

foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Dyrektor ZPO w Opolu: mgr Urszula Kowalczyk

Wicedyrektor ds. pedagogicznych: mgr inż. Dariusz Kulita

Wicedyrektor ds. pedagogicznych i opiekuńczo-wychowawczych: mgr Danuta Nowak

Z-ca dyrektora ds. współpracy z pracodawcami: mgr inż. Alojzy Drewniak

Z-ca dyrektora ds. technicznych: inż. Zbigniew Skrocki

Główna księgowa: Bogumiła Zaborowska