foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Marcin Gajderowicz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadanie 1

Zadanie 2 - Dobieranie zespołów roboczych do wykonania robót związanych z pracami ciesielskimi. Kontrolowanie przebiegu wykonania robót ciesielskich.

Zadanie 3 - Dobieranie zespołów roboczych do wykonania robót związanych z pracami ciesielskimi. Kontrolowanie przebiegu wykonania robót ciesielskich w procesie technologicznym.

Zadanie 4 - Przeprowadzenie próbnego zadnia egzaminacyjnego zgodnie z wytycznymi CKE..

Zadanie 5 - Powtórzenie wiadomości z zakresu posługiwania się dokumentacją techniczną dotyczącą robót budowlanych stanu surowego w pracach ciesielskich. Określenie rodzaju połączeń elementów konstrukcyjnych i ich wykonanie.

Zadanie 6 - Dobieranie materiałów, środków transportu, narzędzi i sprzętu do wykonywania robót ciesielskich. Sporządzanie zapotrzebowania uwzględniającego niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. Grupa 3 z ZSTiO - 14.05.2020


Barbara Chrzanowska-Guenther Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadanie 1  - Wykonywanie robót remontowych wybranej konstrukcji żelbetowej. Sporządzaniezapotrzebowania dotyczącego materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonywania robót remontowych.Dobieranie i koordynowanie pracy zespołów roboczych. 02.04.2020 r.

Załączniki do zadania 1

Zadanie 2 - Naprawa uszkodzonej konstrukcji żelbetowej. 16.04.2020 r.

Załączniki do zadania 2

Zadanie 3 - Dobieranie materiałów, sprzętu i narzędzi do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i niektórych robót ziemnych. Sporządzanie zapotrzebowania uwzględniającego niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. 23.04.2020 r

Zadanie 4 - Przykładowe zadanie egzaminacyjne do części praktycznej z kwalifikacji BD.29 - 30.04.2020

Zadanie 5 - Utrwalenie wiadomości z zakresu posługiwania się dokumentacją techniczną dotyczącą wykonywania robót remontowych. Wykonywanie inwentaryzacji części obiektu budowlanego przeznaczonego do remontu. 07.05.2020

Zadanie 6 - Wykonywanie robót remontowych wybranej konstrukcji żelbetowej. Sporządzanie zapotrzebowania dotyczącego materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonywania robót remontowych. Dobieranie i koordynowanie pracy zespołów roboczych. 14.05.2020

Zadanie 7 - Naprawa uszkodzonej konstrukcji żelbetowej. 21.05.2020


Mariusz Szymańczyk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadanie 1 -  Wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki.

Zadanie 2 - Powtórzenie wiadomości z zakresu posługiwania się dokumentacją techniczną dotyczącą zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych. Dobieranie sposobów zabezpieczania i oznakowania terenu budowy oraz wykonywania niektórych robót ziemnych.

Zadanie 3 - Egzamin próbny z kwalifikacji BD.29.

Zadanie 4 - Egzamin próbny z kwalifikacji BD.29.   - 30.04.2020

Zadanie 5 - Zapoznanie się z dokumentacją projektową rozbiórki obiektów budowlanych. Dobieranie sposobów zabezpieczania i oznakowania terenu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych. Dobieranie sposobów wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych. 07.05.2020

Zadanie 6 - Dobieranie środków transportu, sprzętu i narzędzi do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych. Wykonywanie robót rozbiórkowych konstrukcji budowlanych. 14.05.2020

Zadanie 7 - Wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. Wykonywanie robót rozbiórkowych konstrukcji budowlanych. Kontrolowanie wykonywania robót rozbiórkowych konstrukcji budowlanych. 21.05.2020