foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Uczniowie, skierowani do CKP w Opolu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, będą zdawać egzamin praktyczny w zakresie następujących kwalifikacji:

SZKOŁA

KWALIFIKACJA

TERMINY EGZAMINU

CZAS TRWANIA

MIEJSCE

LICZBA STANOWISK

Zespół Szkół Elektrycznych           w Opolu

E03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

25.06.2019

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. B

pracownia B111

6

E06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

27.06.2019

28.06.2019

29.06.2019

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. A

pracownia A104

3

E08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

24.06.2019

25.06.2019

26.06.2019

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. A

pracownia A103

6

Zespół Szkół Mechanicznych       w Opolu

E03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

25.06.2019

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. B

pracownia B111

6

M12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

21.06.2019

22.06.2019

24.06.2019

25.06.2019

26.06.2019

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. F

pracownia F2

3

M18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

27.06.2019

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. F

pracownia F2

3

M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

24.06.2019

25.06.2019

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. A

pracownia A8

2

M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

21.06.2019

22.06.2019

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. B

pracownia B7

3

Zespół Szkół w Ozimku

E06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

29.06.2019

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. A

pracownia A104

3

M18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

27.06.2019

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. F

pracownia F2

3

Zespół Szkół w Zdzieszowicach

M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

22.06.2019

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. B

pracownia B7

3

 

Uczniowie powinni przybyć na egzamin min. 30 minut przed godziną rozpoczęcia się egzaminu.

Przypominamy, że zdający  muszą mieć ze sobą dowód tożsamości oraz odzież ochronną.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).