foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Uczniowie, skierowani do CKZ w Opolu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, będą zdawać egzamin praktyczny w zakresie następujących kwalifikacji:

SZKOŁA

KWALIFIKACJA

TERMINY EGZAMINU

CZAS TRWANIA

MIEJSCE

LICZBA STANOWISK

Zespół Szkół Budowlanych           w Opolu

BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

30.06.2020

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

III zmiana – godz. 16:00

bud. D

pracownia D11

3

Zespół Szkół Elektrycznych           w Opolu

EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

29.06.2020

30.06.2020

01.07.2020

02.07.2020

03.07.2020

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

III zmiana –

godz. 16:00

bud. B

pracownia B111

6

EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

01.07.2020

02.07.2020

180 minut

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. A

pracownia

A104

3

Zespół Szkół Mechanicznych       w Opolu

EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

29.06.2020

30.06.2020

01.07.2020

02.07.2020

03.07.2020

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

III zmiana –

godz. 16:00

bud. A

pracownia B111

6

E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

04.07.2020

180 minut

II zmiana - godz. 15:00

bud. A

pracownia B111

1

MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów

29.06.2020

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. F

pracownia F2

3

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

06.07.2020

07.07.2020

08.07.2020

09.07.2020

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. F

pracownia F2

3

MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

29.06.2020

30.06.2020

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. A

pracownia A5, A8

2

MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

02.07.2020

03.07.2020

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

II zmiana - godz. 16:00

bud. B

pracownia B7

3

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących   w Opolu

BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

02.07.2020

03.07.2020

04.07.2020

06.07.2020

07.07.2020

08.07.2020

09.07.2020

180 minut,

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. D

pracownia E1, E4

2x3

Zespół Szkół w Kietrzu

BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

30.06.2020

120 minut,

I zmiana - godz. 8:00,

II zmiana - godz. 12:00

III zmiana –

godz. 16:00

bud. D

pracownia D11

3

Zespół Szkół w Ozimku

EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

01.07.2020

02.07.2020

180 minut

I zmiana - godz. 9:00,

II zmiana - godz. 15:00

bud. A

pracownia

A104

3

Uczniowie powinni przybyć na egzamin min. 30 minut przed godziną rozpoczęcia się egzaminu. Przypominamy, że zdający  muszą mieć ze sobą dowód tożsamości, odzież ochronną oraz długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

Do miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tym miejscu. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.