foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Uchwałą Rady Miasta Nr III/19/02 z dnia 12.12.2002 r. powołano z dniem 16.12.2002 r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu nadając akt założycielski publicznej placówki kształcenia praktycznego. Z dniem 01.04.2003 r. powołano Dyrektora CKP, mgr inż. Andrzeja Leszczyńskiego. Działalność szkoleniową Centrum Kształcenia Praktycznego rozpoczęło 01.09.2003 r. przyjmując 500 uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu na zajęcia praktycznej nauki zawodu w zakresie mechanicznym, elektrycznym, elektronicznym, budowlanym. Obecnie zajęcia praktyczne w CKP odbywa prawie 1050 uczniów z Zespołów Szkół miasta Opola. Z dniem 1 stycznia 2006 r. Centrum Kształcenia Praktycznego weszło w skład, powołanego Uchwałą Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r., Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu.

Czytaj więcej: Historia Centrum Kształcenia Praktycznego

Centrum Kształcenia Praktycznego ZPO chce realizować swoje zadania tak, aby jego absolwent:

- OPANOWAŁ STANDARDY NAUCZANIA, OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ ORAZ UZYSKAŁ 
  PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE,
- BYŁ PRZYGOTOWANY DO ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO,
- POTRAFIŁ SAMODZIELNIE ZDOBYWAĆ INFORMACJE MATERIAŁOWE, TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE,
- POTRAFIŁ SAMODZIELNIE KSZTAŁTOWAĆ I ZDOBYWAĆ UMIEJĘTNOŚCI, NIEZBĘDNE W NOWYCH
  SYTUACJACH ZAWODOWYCH I OCZEKIWANIACH RYNKU,
- POTRAFIŁ BEZPIECZNIE ZORGANIZOWAĆ PRACĘ ZGODNIE Z ZASADAMI BHP I PPOŻ.,
- POTRAFIŁ RACJONALNIE I MĄDRZE ZORGANIZOWAĆ STANOWISKO PRACY,
- EKONOMICZNIE WYKORZYSTYWAŁ MATERIAŁY, NARZĘDZIA I URZĄDZENIA,
- POSIADŁ UMIEJĘTNOŚĆ RZECZOWEJ KOMUNIKACJI.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ZPO  

Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu. Działalność edukacyjną CKP w Opolu rozpoczęło 01.09.2003 r. obsługując tygodniowo prawie 500 uczniów. Obecnie zajęcia praktyczne w CKP ZPO odbywa prawie 1050 uczniów z Zespołów Szkół miasta Opola.
CKP realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych dla danego zawodu, a także inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.
CKP organizuje i przeprowadza na podstawie akredytacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu egzaminy praktyczne w zawodach: monter elektronik, elektromechanik. W roku 2006 dodatkowo uzyskano akredytację w zawodach technik elektronik i technik elektryk.
CKP realizuje zajęcia praktycznej nauki zawodu w nowoczesnych pracowniach, wyposażonych w nowe i nowoczesne narzędzia, przyrządy, urządzenia i maszyny.

Czytaj więcej: Działalność