foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Obecnie Centrum Kształcenia Praktycznego realizuje zajęcia praktyczne, pracowanie i specjalistyczne na podstawie umów podpisanych z następującymi Szkołami: 

- Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu,

- Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu,

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu,

- Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu,

- Zespół Szkół Budowlanych w Opolu,

 

Placówka współpracuje na rzecz praktycznego kształcenia zawodowego z następującymi instytucjami, firmami i podmiotami:

- PHU Elem Sp. z o.o.

- Politechnika Opolska

- Uniwersytet Opolski

- Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu

- Centrum Energetyki Prosumenckiej przy Politechnice Śląskiej

- Park Naukowo – Technologiczny w Opolu

- Mondelez Polska Production Sp. z o.o.

- Polaris Polska Sp. Z o.o.

- Henkel Polska Sp. z o.o.,

- Selena S.A.,

- Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

- FAKRO Sp. z o.o.

 

W ramach współpracy niesformalizowanej, ale żywej i owocnej, realizujemy szereg działań m.in. wspólnie z:

- Centrum Nauk Przyrodniczych w PG nr 6 w Opolu,

- Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu,

- Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu,

- Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,

- Gebrüder Peters Gebaüdetechnik GmbH.

Prezentacja szkół Miasta Opola, z którymi współpracujemy.

Centrum Kształcenia Praktycznego od 2007 r. jest członkiem Opolskiej Izby Gospodarczej. Obecność CKP w strukturach OIG, stanowi pomost w dialogu szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Misją Izby jest pomoc zrzeszonym w niej podmiotom gospodarczym oraz integracja środowiska.

Przedstawiciele 22 instytucji non profit spotkali się 16 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik i zainaugurowali działalność ogólnopolskiego porozumienia o współpracy. Celem organizacji jest zwiększenie efektywności działań polskich centrów nauki i innych organizacji ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa oparty na edukacji, nauce, technice i innowacji.

   Środowisko skupione wokół Porozumienia ukonstytuowało się podczas organizowanych od 2007 roku konferencji Interakcja – Integracja. W spotkaniach tych biorą udział przedstawiciele centrów nauki, muzeów, instytucji, czasem niewielkich stowarzyszeń udostępniających interaktywne wystawy i organizujących wydarzenia popularyzujące wiedzę. Pomimo różnych form działania łączy nas rozbudzanie ciekawości świata, podkreślanie roli indywidualnego doświadczenia, zaangażowania, kreatywności i krytycznego myślenia. Prowadzimy nieformalną działalność edukacyjną, wspomagamy lepsze rozumienie nauki i inspirujemy dialog społeczny na temat jej roli. Zależy nam na budowaniu poczucia podmiotowości oraz odpowiedzialności.

Czytaj więcej: POROZUMIENIE

Centrum Kształcenia Praktycznego chcąc uhonorować osoby, które w szczególny sposób wspierają naszą działalność i rozwój, przyznaje od roku 2008 laur CEKAPA. Dotychczas w gronie przyjaciół CKP znaleźli się:

 

 

 

 

Dariusz Kulita

Ryszard Zembaczyński

Arkadiusz Karbowiak

Irena Koszyk

Jerzy Skubis

Władysław Opoka

Bogusław Januszko

Anna Jędrzejak

Joachim Strzałka

Urszula Kowalczyk

Leszek Wodziński

Marian Dobrowolski

Joanna Knuter

Maria Zawadzka

Bożena Czapska-Czoch

Zdzisław Ślemp

Fritz Peters

Emilia Lewicka

Kinga Pierzak-Kostuś

Andrzej Jedynakiewicz

Lilianna Wachułka

Bogumiła Zaborowska

Wiktor Sołęga

Andrzej Czajkowski

Henryk Galwas

Grzegorz Karbowiak

Danuta Nowak

Zbigniew Skrocki

Rafał Gonschior

Danuta Katorosz