foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Przedstawiciele 22 instytucji non profit spotkali się 16 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik i zainaugurowali działalność ogólnopolskiego porozumienia o współpracy. Celem organizacji jest zwiększenie efektywności działań polskich centrów nauki i innych organizacji ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa oparty na edukacji, nauce, technice i innowacji.

   Środowisko skupione wokół Porozumienia ukonstytuowało się podczas organizowanych od 2007 roku konferencji Interakcja – Integracja. W spotkaniach tych biorą udział przedstawiciele centrów nauki, muzeów, instytucji, czasem niewielkich stowarzyszeń udostępniających interaktywne wystawy i organizujących wydarzenia popularyzujące wiedzę. Pomimo różnych form działania łączy nas rozbudzanie ciekawości świata, podkreślanie roli indywidualnego doświadczenia, zaangażowania, kreatywności i krytycznego myślenia. Prowadzimy nieformalną działalność edukacyjną, wspomagamy lepsze rozumienie nauki i inspirujemy dialog społeczny na temat jej roli. Zależy nam na budowaniu poczucia podmiotowości oraz odpowiedzialności.

   Wspólnie mamy szansę realizować przedsięwzięcia o charakterze ogólnopolskim i rozwijać współpracę międzynarodową. Chcemy razem zabierać głos w debacie publicznej i wyznaczać wysokie standardy działań, propagować dobre praktyki i przyczyniać się do rozwoju kraju przez naukę i nowoczesną edukację.

Organizacje, które przystąpiły do porozumienia to:
Centrum Hewelianum (Gdańsk),
Centrum Nauki EXPERYMENT (Gdynia),
Centrum Nauki Kopernik (Warszawa),
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (Toruń),
EC1 Łódź - Miasto Kultury,
Fundacja Correspondance des Arts Muzeum Książki Artystycznej (Łódź),
Fundacja Eureka im. Prof. Jerzego Stelmacha (Szczecin),
Fundacja Park Śląski (Chorzów),
Fundacja Profesora Ciekawskiego (Bydgoszcz),
Fundacja Uniwersytet Dzieci (Kraków, Olsztyn, Warszawa, Wrocław),
Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej,
Instytut Badań Kompetencji - EXPLORA PARK (Wałbrzych),
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,
Muzeum Inżynierii Miejskiej (Kraków),
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków),
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,
Centrum Popularyzacji Matematyki "Signum" przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej,
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (Opole),
Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA (Sopot),
Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy "ExploRes" (Rzeszów),
Śląski Ogród Botaniczny (Mikołów),
Zespół Placówek Oświatowych (Opole).

Podmioty Wspierające:
Miasto Zielona Góra,
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w.
 
Sekretarzem Rady porozumienia został Dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer.