foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na: Monitorowanie i konserwację lokalnego systemu alarmowego budynku A, B, D (E i sala gimnastyczna) dwutorowo łączem telefonicznym i GSM na lata 2018 – 2019.

Do pobrania

Wybór oferty

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pokoi w budynku C w ZPO    w Opolu 243 m² paneli podłogowych firmy Kronopol Aurum Aroma D3328 dąb wanilia AC5, 10 mm, V4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – „Formularz ofertowy”.

Do pobrania

 

Przedmiot zamówienia:

Usługa polegająca na przeprowadzeniu konsultacji indywidualnych z doradztwa zawodowego dla uczniów realizujących kształcenie zawodowe w Szkołach Aglomeracji Opolskiej. Usługa realizowana jest w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Dokumenty do pobrania

Przedmiot zamówienia:

Usługa polegająca na przeprowadzeniu konsultacji indywidualnych z doradztwa zawodowego dla uczniów realizujących kształcenie zawodowe w Szkołach Aglomeracji Opolskiej. Usługa realizowana jest w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Do pobrania

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań lekarskich dopuszczających uczestników projektu do udziału w kursie na prawo jazdy kat. B i T.

Do pobrania

Zespół Placówek Oświatowych:

Zakup urządzeń komputerowych, pakietów oprogramowania i systemów informatycznych oraz projektorów w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Wybór oferty

Zestawienie ofert

Dokumenty do pobrania

Pytania i odpowiedzi