foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Dokumenty do pobrania

Zestawienie ofert

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu w ramach zadania 74 projektu „KZDRP-1”.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – „Formularz ofertowy”.

Dokumenty do pobrania

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Dostawa „wyprawek szkolnych” dla uczniów szkół branżowych I stopnia w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1” (zadanie 124).

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – „Formularz ofertowy”.

Dokumenty do pobrania

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Dostawa „wyprawek szkolnych” dla uczniów szkół branżowych I stopnia w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1” (zadanie 124).

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – „Formularz ofertowy”.

Dokumenty do pobrania

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Dostawa wyprawki szkolnej dla 38 uczniów I klas szkół branżowych (zawód fryzjer) w ramach realizacji zadania 124 – projekt KZDRP-1.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – „Formularz ofertowy”.

Dokumenty do pobrania

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Dostawa „wyprawek szkolnych” (23 miksery ręczne) dla uczniów szkół branżowych I stopnia (zawód: CUKIERNIK/KUCHARZ) w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1” (zadanie 124).

Dokumenty do pobrania

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu w ramach zadania 74 projektu „KZDRP-1”.

Dokumenty do pobrania

Wybór oferty