foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Przedmiot zamówienia:

Usługa polegająca na przeprowadzeniu konsultacji indywidualnych z doradztwa zawodowego dla uczniów realizujących kształcenie zawodowe w Szkołach Aglomeracji Opolskiej. Usługa realizowana jest w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Do pobrania

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań lekarskich dopuszczających uczestników projektu do udziału w kursie na prawo jazdy kat. B i T.

Do pobrania

Zespół Placówek Oświatowych:

Zakup urządzeń komputerowych, pakietów oprogramowania i systemów informatycznych oraz projektorów w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Wybór oferty

Zestawienie ofert

Dokumenty do pobrania

Pytania i odpowiedzi

Przedmiot zamówienia:

Usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych „Technologie informacyjne w dydaktyce” w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Dokumenty do pobrania

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na:

„Wymiana stolarki drzwiowej z malowaniem pokoi w budynku C”.

Dokumenty do pobrania

Zestawienie ofert

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Unieważnia przetarg dot:

„Wymiana stolarki drzwiowej z malowaniem pokoi w budynku C”.

Zestawienie ofert

Unieważnienie przetargu