foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

zaprasza do składania ofert na zadanie:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów zawodowych dla uczestników projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

TERMIN SKŁADANIA OFERT 29.11.2019 R. DO GODZINY 9.00

Dokumenty do pobrania

Zestawienie ofert

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Dostawa 65-ciu tapczanów (bez skrzyni - pojemnika) na nogach z zagłówkiem o wymiarach 90x200 cm.

 Dokumenty do pobrania

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole


Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Usługa polegająca na realizacji zadań w obszarze edukacyjno - zawodowym dla uczniów realizujących kształcenie zawodowe w Szkołach Aglomeracji Opolskiej w ramach projektu "Kształcenie zawodowe na rynku pracy - 3" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z 16.09.2019 R. NA 20.09.2019 R.

Dokumenty do pobrania

Zestawienie ofert

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole


Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Usługa polegająca na realizacji konsultacji indywidualnych z uczniami w zakresie doradztwa zawodowego w obszarze edukacyjno - zawodowym w ramach projektu "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Dokumenty do pobrania

Zestawienie ofert

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole


Zaprasza do składania ofert na zadanie:

Usługa polegająca na realizacji zadań w obszarze edukacyjno – zawodowym dla uczniów realizujących kształcenie zawodowe w ramach Mobilnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Opolu w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Dokumenty do pobrania

Zestawienie ofert

Wybór oferty

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole


Zaprasza do składania ofert na zadanie: "Zakup pomocy dydaktycznych (sześć zestawów LEGO EV3 – wersje edukacyjne) dla szkół ponadpodstawowych zawodowych w ramach realizacji projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”

Dokumenty do pobrania

Zestawienie ofert

Wybór oferty